Werkwijze WerkvermogenSpiegel

Om toegang te krijgen tot de digitale vragenlijst is een inlogcode nodig. Organisaties, maar ook adviesbureaus, kunnen deze voor hun werknemers verkrijgen. Met een eigen logo kan de website met een eigen 'Look & Feel' worden aangepast.

Via of op verzoek van de eigen organisatie ontvangt de medewerker unieke logingegevens, waarmee hij/zij zich kan registreren en de vragenlijst vertrouwelijk kan beantwoorden. De werknemer kan er voor kiezen de leidinggevende of coach inzage te geven

Na beantwoording kan de werknemer:

  • de resultaten inzien (teksten en statistieken).
  • conclusies trekken en deze vastleggen in de persoonlijke rapportage.

Voor een optimaal resultaat kunnen ook teamscores (vanaf 10 reacties) samengesteld en gepresenteerd worden. Tijdens een door ons verzorgde workshop kan toegewerkt worden naar realistische plannen om de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de werknemers te bevorderen.

Begrippen
⇒⇒
lees hier verder
Resultaten
⇒⇒
lees hier verder
Workshops
⇒⇒
lees hier verder