terug
DISCLAIMER

WerkvermogenSpiegel.nl is eigendom van Naber Job Consult www.naberjobconsult.nl. Naber Job Consult staat sinds 1998 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01080773.

Algemeen. 1. Voor eventuele onvolkomenheden is de eigenaar op geen enkele wijze aansprakelijk. Zakelijke voorwaarden voor het gebruik van de WerkvermogenSpiegel.nl worden altijd vooraf afgesproken
 2. Recht op restitutie van de overeengekomen zakelijke vergoeding geldt indien de website 5 x 24 uur onbereikbaar is gebleken.
 3. De eigenaar heeft toegang tot individuele inloggegevens en worden alleen op verzoek van de medewerker toegezonden.


Privacy-beleid.Naber Job Consult wil het recht op privacy bij het gebruik van internet waarborgen en doet er alles aan om er voor te zorgen dat uw informatie alleen gebruikt wordt voor de doeleinden zoals u bedoeld. Als wij ons privacy-beleid veranderen, dan worden deze veranderingen hier vermeld.

Vragen en klachten.Als u vragen, verzoeken, bezwaren of opmerkingen heeft over ons privacy-beleid, dan kunt u ons een e-mail zenden op info@naberjobconsult.nl of ons bellen op 0513-648228 om met medewerkers te spreken.

Alle e-mail verzonden vanuit www. WerkvermogenSpiegel.nl wordt zowel bij binnenkomst als bij uitgaan gecontroleerd op computervirussen.

Toegang.Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot de WerkvermogenSpiegel.nl:

 1. Beheerder.

  Deze functionaris, doorgaans afdeling P&O, ontvangt van de eigenaar logingegevens. Namens de organisatie kent deze managers toe, die daarmee, namens de organisatie, gebruik kunnen maken van de WerkvermogenSpiegel.
 2. Manager / leidinggevende / coach.

  Deze functionaris kan één of meerdere medewerk(st)ers uitnodigen voor deelname. Alleen met instemming van de medewerk(st)er, te bevestigen per e-mail, kan de manager / leidinggevende / coach digital inzage krijgen in de scores.
 3. Medewerker / kandidaat.

  Een uitgenodigde medewerker ontvangt als enige de unieke logingegevens, waarmee hij/zij de vragenlijst kan starten. Aansluitend kunnen worden toegevoegd: conclusies, afspraken en evaluaties. De medewerker kan de manager / leidinggevende / coach digital inzage geven in de scores.


Heerenveen, 15-12-2014